Strona 1 z 1

praca Poznań i okolice

: 30 sierpnia 2017, 12:56 - śr
autor: PaulaBrom
Jeżeli :
- masz od 18 do 67 lat
- mieszkasz na terenie Polski
- nie masz pracy
- poszukujesz pracy
- posiadasz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
(każdego rodzaju i stopnia) lub aktualnego orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grupy inwalidzkiej),
- nie jesteś uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej ani nie jesteś pracownikiem Zakładów Aktywności Zawodowej

Jeżeli spełniasz powyższe warunki, zapraszamy na spotkanie lub do kontaktu. Znajdziemy dla Ciebie pracę.

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu
ul. Poznańska 62 lok. 101, 60-853 Poznań
tel. 511 944 261 | tel. 789 204 182
paulina.bromberek@idn.org.pl